Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Öğrenci Temsilcilikleri Konseyi Seçimi

      13 Haziran 2020 tarih ile 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesine göre, 2021 Yılı Öğrenci Temsilcileri Konseyi Seçim Takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Seçim / Toplantı

Tarih

Adaylık Başvuruları

15 - 19 Kasım 2021

Bölüm Öğrenci Temsileri Seçimi

22 Kasım 2021

Fakülte Temsilcileri Seçimi

24 Kasım 2021

Öğrenci Temsilcileri Genel Kurulu

29 Kasım 2021

 

         Adayların başvurularını “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”nin 6. maddesindeki şartlara dikkat ederek ilgili Bölüm sekreterliklerine yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

  1. İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci      

      sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b)  Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)  Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç)  Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d)  Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

 

 

 

Bölüm temsilcisi aday dilekçesi için tıklayınız.