Tarihçe

Fen Fakültesi tarihçesi 26.09.1963 gün ve 337 sayılı Kanun ile Ankara Üniversitesine bağlı ikinci bir Tıp Fakültesinin “Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi”nin kuruluşuna dayanır. 1965 yılında kurulmuş olan Temel Bilimler Yüksek Okulunun bünyesinde Biyoloji Bölümü ile Matematik ve İstatistik Bölümleri yer alır.

Resmi gazetenin 8.Temmuz 1967 tarih ve 12642 sayılı sayısında yayınlanan ve  “Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun” başlıklı ve  892 sayılı Kanun ile Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hacettepe Üniversitesine dönüştürülmüştür.  Bu kanun ile; tüzel kişiliği haiz özerk bir üniversite niteliği ve bu kuruma bağlı  üç fakülte ile kurulan Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden biri de “ Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi”dir.

Hacettepe Üniversitesine bağlı ve tüzel kişiliğe haiz “ Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi” olarak faaliyete geçen Fakültenin Fen alanındaki eğitimi ve çalışmaları,  daha sonra 1968 yılında “Fen ve Mühendislik Fakültesi” çatısında devam etmiştir. Fakülte 23.08.1971 tarihinde Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi olarak iki Fakülteye bölünmesiyle Fakültemiz kurulmuştur. Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Senatosunun Ocak 1976 tarihinde aldığı bir karar ile Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Bölümleri olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde yeni düzenlemelere gidilmiş ve buna göre Fakülte Bünyesinde Biyoloji, İstatistik ve Matematik Bölümleri yer almıştır.

1992 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Kimya Bölümü Fen Fakültesine geçmiş, 1993 yılında Biyoloji Bölümündeki beş Ana Bilim Dalına ek olarak Ekoloji, Biyoteknoloji ve Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalları, 1994 yılında Kimya Bölümü (Teorik Kimya ve Polimer Kimyası) ile İstatistik Bölümünde (olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, Risk Analizi, İstatistiksel Bilgi Sistemleri) yeni Ana Bilim Dalı açılmıştır. Ayrıca 2002 yılında Fakültemiz bünyesinde Aktüerya Bilimleri Bölümü ve bu Bölüme bağlı olarak Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı açılmıştır.

 

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Dr. Gülbanu Tekbulut
                            Ümit Bakar
E-Posta: fendek@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

 


 
bodrum escort escort bodrum