Bölüm ve Personelimiz İçin
Bölümlerimiz İçin
Mevzuat
33. Maddeyle Görevlendirme Bilgi Formu
Yurtdışı Etkinliklerine Katılım Formu 
31. Madde Öğretim Görevlisi Süre Uzatma Formu
33. Madde Araştırma Görevlisi Süre Uzatma Formu
38. Madde Görevlendirilmesi Bilgi Formu
39. MaddeYurdışı Bilgi Formu

Kadro Talep Formu

Kadro Takas Talebi Formu

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Jüri Ön Değerlendirme Formu

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurularda Jüri Değerlendirme Formu

4lük Sistemdeki Notların 100lük Sistemdeki Karşılıkları 

Günlük Temizlik Takip Çizelgesi 
Personelimiz İçin
Hizmet Pasaportu Formu
Akademik Personel Hususi Pasaport Formu
İdari Personel Hususi Pasaport Formu
Sözleşmeli Personel Hususi Pasaport Formu
Akademik Görev İçin Müracaat Formu
Akademik Kadro Başvuru Dilekçesi
Öğretim Elemanları Ders Yükü ve Diğer Faaliyetler Bilgi Formu
40. Madde Bilgi Formu 
Hacettepe Teknokent Bünyesinde Yer Alan Firmalar ve Diğer Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İlgili Görev Talep Formu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
Banka Beyan Formu
İlişik Kesme Belgesi
Aylık Ders Yükü Dağılım Formu
Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görevlendirme Talep Formu
Mal Bildirim Formu
Aile Yardım Bildirim Formu

Jüri Ücreti Beyanı Formu (Üniversitemiz İçin)  (Ek-1) 

Jüri Ücreti Beyanı Formu (Üniversitelerarası Kurul İçin)  (Ek-2) 

Jüri Ücreti Beyan Formu (Diğer Üniversiteler İçin) (Ek-3)

Bölümlere Genel Duyuru Yazısı 

Bölümlere Genel Duyuru Yazısı (Ek Yazı) 

Öğretim Üyesi Atama Jürilerinde Görev Alanlara İlişkin İlgili İlke ve Esaslar

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, 06800 Beytepe/ANKARA
Tel: +90 312 297 68 50-51 Faks: +90 312 299 20 93
Webmaster: Dr. Gülbanu Tekbulut
                            Ümit Bakar
E-Posta: fendek@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

 


 
bodrum escort escort bodrum