Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof. Dr. Olgun Güven'in Hacettepe Üniversitesi'nde 50. Yıl Töreni'nden kareler.
Akademik Genel Kurul'dan kareler.
Akademik Genel Kurul'dan kareler.
Akademik Genel Kurul'dan kareler.
2021 Profesörlük Belgesi Takdim Töreni
2021-2022 Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

YANDAL PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

1- H.Ü. Yandal Programı Yönergesinin 7/b-c maddelerine göre başvuru yapan öğrencinin;

-Anadal Lisans Programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı yarıyılı başında olması,

-Başka bir Yandal Programına kayıtlı olmaması,

-Anadal Lisans Programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

-Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması,

 gerekmektedir.

 

2- Başvurular; Yandal Programı başvuru dilekçesi ve onaylı transkript (2021-2022 Eğitim/Öğretim Yılı Güz Dönemi notlarını gösterir olacak.) ile en geç 04 Şubat 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Dekanlığa yapılacaktır.

 

3-Programlarla ayrıntılı bilgi, ilgili Bölümün Yandal Programı Koordinatöründen alınacaktır.

 

4-Başvurular pandemi koşulları nedeniyle fendek@hacettepe.edu.tr e-mail adresine de yapılabilir.

 

Yandal programı kontenjanları için tıklayınız. 

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

1-H.Ü. Çift Anadal Programı Yönergesinin 7/b-c maddelerine göre başvuru yapan öğrencinin;

-Anadal Lisans Programının en erken 3 üncü ve en geç 5 inci yarıyılı başında olması,

-Başka bir Çift Anadal Programına kayıtlı olmaması,

-Anadal Lisans Programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

-Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması,

-Anadal Lisans Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde olması,

 gerekmektedir.

 

2-Başvurular; Çift Anadal Programı başvuru dilekçesi ve onaylı transkript (Yüzdelik dilimi ve 2021-2022 Eğitim/Öğretim Yılı Güz Dönemi notlarını gösterir olacak.) ile en geç 04 Şubat 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Dekanlığa yapılacaktır.

 

3-Programlarla ayrıntılı bilgi, ilgili Bölümün Çift Anadal Programı koordinatöründen alınacaktır.

4-Başvurular pandemi koşulları nedeniyle fendek@hacettepe.edu.tr e-mail adresine de yapılabilir.

Çift anadal programı kontenjanları için tıklayınız. 

 

 

** BAŞVURU DİLEKÇELERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Çift Anadal Programı Bölüm Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜYÜKYAZICI

muratby@hacettepe.edu.tr

Aktüerya Bil.Bölümü

Arş. Gör. Betül Zehra KARAGÜL

betul.zehra@hacettepe.edu.tr

Aktüerya Bil.Bölümü

Doç. Dr. Özge ERİŞÖZ KASAP

erisoz@hacettepe.edu.tr

Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Ayten YİĞİTER

yigiter@hacettepe.edu.tr

İstatistik Bölümü

Arş. Gör. Dr. Melike BAHÇECİTAPAR

mlk@hacettepe.edu.tr

İstatistik Bölümü

Prof. Dr. Çiğdem ARPA ÇALIŞIR

carpa@hacettepe.edu.tr

Kimya Bölümü

Doç. Dr. Bülent SARAÇ

bsarac@hacettepe.edu.tr

Matematik Bölümü

 

 

Yandal Programı Bölüm Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜYÜKYAZICI

muratby@hacettepe.edu.tr

Aktüerya Bil.Bölümü

Arş. Gör. Dr. Ezgi NEVRUZ

ezginevruz@hacettepe.edu.tr

Aktüerya Bil.Bölümü

Doç. Dr. Aslı KOCA

adogru@hacettepe.edu.tr

Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Nihal ATA TUTKUN

nihalata@hacettepe.edu.tr 

İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Hatice ÖNCEL ÇEKİM

oncelhatice@hacettepe.edu.tr

İstatistik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yeşeren SAYLAN

yeseren@hacettepe.edu.tr

Kimya Bölümü

Doç. Dr. Bülent SARAÇ

bsarac@hacettepe.edu.tr

Matematik Bölümü